Sommarprogrammet

Planering för sommaren pågår

Programmet för sommaren 2021 är just nu under utarbetande. Vi räknar bl.a. med att ha helgöppet (fre-sön) under flera helger. Vi hoppas även att det ska gå att arrangera Hantverksdagen i slutet av juli och Bygde- och skördemarknaden i slutet av augusti. Föreningen har lämnat in en rad ansökningar om bidrag till bl.a. byggnadsvårdsåtgärder, ombyggnation av köket och iordningsställande av Barnens Hembygdsgård.