Start

PROGRAM PÅ HEMBYGDSGÅRDEN

SOMMAREN 2020


Sommaröppet med café 

Fredag - söndag kl 11:00-16:00

20 juni - 9 augusti


Övriga arrangemang

25 juli - Hantverksdag  kl. 11:00-15:00

29 augusti - Bygde- och skördemarknad  kl. 11:00-16:00

13 september - Kulturarvsdagen


Besök även vår sida på facebook: Vindelns Hembygdsförening
Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap?


150:-/enskild medlem, 200:-/familj.


Betalas till Bg 784-4426 eller Swish: 1234 20 24 79

Ange namn, adress och gärna mail.Hembygdsquiz - Sommaren 2020

Deltävling 5


Här kommer för sista gången denna sommar lite huvudbry hämtat ur Hembygdsgårdens samlingar. Under sommaren har vi lagt ut ett quiz med mer eller mindre kluriga frågor på vår hemsida. Totalt 5 deltävlingar. De tre som har svarat flest rätt när vi kört alla fem tävlingar vinner ett pris, och detta är alltså den femte och sista deltävlingen.


Klura ut vad de olika föremålen användes till eller benämndes. Det går att hitta svaren i vårt nya föremålsregister Sofie, som du hittar genom att gå in på vår hemsida www.vindelnshembygdsgard.se.


Maila dina svar till info@vindelnshembygdsgard.se senast torsdag 13 augusti.Klicka här så hittar du frågorna.

”I ljuset av en berättelse”  - Verksamhetsåret 2019

Vindelns Hembygdsförening har nyligen hållit sitt årsmöte. Ett årsmöte som inleddes med korta anföranden av Marianne Folkesdotter och Bo Nilsson. Marianne, berättarantikvarie vid Västerbottens museum, betonade betydelsen av ljudinspelningar av berättelser då de blir mer levande i och med att dialekter lyfts fram. I skenet av detta fick åhörarna lyssna på hur det gick till när byn Bredvik fick el i alla husen. Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens hembygdsförbund, berättade historien om Bjurholms Berättarakademi.

Efter fikapaus vidtog årsmötesförhandlingarna som leddes av Bo Nilsson. Ur verksamhetsberättelsen för 2019 kan betonas att hembygdsområdet kunde hållas öppet under sommaren tack vare frivilliga insatser av föreningens medlemmar. Stort tack för detta!


Föreningen fick under året bidrag till två projekt från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), dels föremålsinventering via databasen Sofie och dels uppskyltning av områdets byggnader. Båda dessa projekt fortlöper under 2020. Under året har traditionsenliga arrangemang hållits, som midsommarfirande, hantverksdag, bygde- och skördemarknad, kulturarvsdag samt adventsmys.


Dessutom ordnades en uppskattad ”after work” efter säsongsavslutning som ett tack till alla frivilliga insatser under sommaren. Verksamhetsplaneringen för 2020 följer i föregående års fotspår med utökning av projektansökningar, studiebesök i Gallejaur, mm mm. Ekonomin stabiliserades under 2019 tack vare bidrag från Degerfors Byamän, sponsorbidrag från Rototilt, samt bidrag från Vindelns kommun.


Föreningen fick ny ordförande i Lars Lövgren, då tidigare ordf Carl-Axel Gyllenrahm avböjt omval. Dessutom avgick Rolf Sixtensson som styrelsesuppleant. Årsmötet riktade ett stort tack till båda för ett gediget arbete, samt en extra stor eloge till Rolf, för all hjälp med hembygdsområdets behov av byggnadsvård och därtill hörande projektansökningar. Styrelsen för 2020 ser ut som följer: Lars Lövgren ordf,  Ronja Grimstedt sekr,  Ulrika Åkesdotter kassör, Anita Sirfalk ledamot, Gunvor Holmström ledamot. Suppleanter: Carl-Axel Gyllenram samt Britt Tegström.