Start


Föreningen behöver medlemmar inte endast för medlemsavgiften utan även för ditt engagemang.

Allt som händer på hembygdsgården drivs av ett litet antal ideella krafter, vi önskar alltid att kunna bli fler som får känna av den trevliga gemenskapen. 

Engagemanget kan vara både stort och smått, som att baka en kaka inför våra arrangemang, söka bidrag för bibehållande av byggnaderna, klippa gräsmattan någon gång, kanske ordna en aktivitet eller hjälpa till i serveringen vid midsommar.

Allt är välkommet!
Maila gärna info@vindelnshembygdsgard.se, eller skriv till oss på facebook: Vindelns Hembygdsförening
Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap?


150:-/enskild medlem, 200:-/familj.


Betalas till Bg 784-4426 eller Swish: 1234 20 24 79

Ange namn, adress och gärna mail.


”I ljuset av en berättelse”  - Verksamhetsåret 2019

Vindelns Hembygdsförening har nyligen hållit sitt årsmöte. Ett årsmöte som inleddes med korta anföranden av Marianne Folkesdotter och Bo Nilsson. Marianne, berättarantikvarie vid Västerbottens museum, betonade betydelsen av ljudinspelningar av berättelser då de blir mer levande i och med att dialekter lyfts fram. I skenet av detta fick åhörarna lyssna på hur det gick till när byn Bredvik fick el i alla husen. Bo Nilsson, ordförande för Västerbottens hembygdsförbund, berättade historien om Bjurholms Berättarakademi.

Efter fikapaus vidtog årsmötesförhandlingarna som leddes av Bo Nilsson. Ur verksamhetsberättelsen för 2019 kan betonas att hembygdsområdet kunde hållas öppet under sommaren tack vare frivilliga insatser av föreningens medlemmar. Stort tack för detta!


Föreningen fick under året bidrag till två projekt från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), dels föremålsinventering via databasen Sofie och dels uppskyltning av områdets byggnader. Båda dessa projekt fortlöper under 2020. Under året har traditionsenliga arrangemang hållits, som midsommarfirande, hantverksdag, bygde- och skördemarknad, kulturarvsdag samt adventsmys.


Dessutom ordnades en uppskattad ”after work” efter säsongsavslutning som ett tack till alla frivilliga insatser under sommaren. Verksamhetsplaneringen för 2020 följer i föregående års fotspår med utökning av projektansökningar, studiebesök i Gallejaur, mm mm. Ekonomin stabiliserades under 2019 tack vare bidrag från Degerfors Byamän, sponsorbidrag från Rototilt, samt bidrag från Vindelns kommun.


Föreningen fick ny ordförande i Lars Lövgren, då tidigare ordf Carl-Axel Gyllenrahm avböjt omval. Dessutom avgick Rolf Sixtensson som styrelsesuppleant. Årsmötet riktade ett stort tack till båda för ett gediget arbete, samt en extra stor eloge till Rolf, för all hjälp med hembygdsområdets behov av byggnadsvård och därtill hörande projektansökningar. Styrelsen för 2020 ser ut som följer: Lars Lövgren ordf,  Ronja Grimstedt sekr,  Ulrika Åkesdotter kassör, Anita Sirfalk ledamot, Gunvor Holmström ledamot. Suppleanter: Carl-Axel Gyllenram samt Britt Tegström.

2016 beviljades Vindelns Hembygsförening med ett projektstöd från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygsutveckling. Detta projekt skulle innebära att göra vårt hembygdsområde mer tillgängligt för funktionsvariationer, barnfamiljer och äldre. Idag står en ny byggnad med handikappad toalett och skötbord klar för att kunna tillmötesgå alla våra besökare. 

Jacob Jans gården har fått en passande ramp för att lättare kunna ta sig in i en av våra mest imponerande byggnader. Väl där inne har även ramp-kilar etablerats för att kunna ta sig över de höga trösklarna.

Ute på gården finns även nu också en handikappsanpassad parkering, och Kamsjöstugan har fått längre räcken för att den annars ganska branta trappan ska kunna vara lättare att bestiga. 

Ekonominbyggnaderna, rundlogen och ladugården, har båda fått fyllning vid ramperna för att de lättare ska kunna gå att ta sig in i dem för att se på de utställningar vi har stående och planerar. 

Vindelns hembygdsförening styrelse är stolta och glada att ha kunnat ro detta projekt i hamn och vill tacka alla inblandade. Hoppas projektets resulat kommer ge mycket glädje för många besökare